ΠΡΟΪΟΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

{{item.discounted_price}} {{item.price}}

ΣΥΝΟΛΟ

{{item.total_price}}